• 04 GRU 15

  Szanowni Państwo,

  Z dużym zaskoczeniem i przykrością przyjąłem decyzję Pana Piotra Dytko o jego rezygnacji ze stanowiska Dyrektora naszego Szpitala. Pan Dyrektor – przed ogłoszeniem decyzji – poinformował mnie o niej – szczegółowo omawiając wszystkie przyczyny. Decyzję tę, tak ważną dla Szpitala, dla niego i dla mnie osobiście, przyjąłem z całkowitym przekonaniem o jej słuszności.

  Jako lekarz pracujący od wielu lat w trzebnickim szpitalu – tak jak wiele moich koleżanek i kolegów współpracujących z nim – doceniam w pełni i szanuję to, co dotychczas Pan Dyrektor Piotr Dytko zrobił dla naszego Szpitala, dla pracowników i pacjentów. Miał wizję tego co jest dla Szpitala konieczne i ją konsekwentnie wdrażał. Obok kompetencji, zaangażowania, niecodziennej troski o sprawy Szpitala wniósł nadzieję na wyprowadzenie Szpitala z dramatycznej sytuacji finansowej. Mając możliwość codziennej współpracy poznałem Pana Dyrektora jako człowieka niezwykle uczciwego, wrażliwego, słuchającego i starającego się zrozumieć innych, a jednocześnie zdecydowanego i podejmującego trudne decyzje – zawsze wtedy, kiedy były one uzasadnione i konieczne. Jestem przekonany, że to właśnie z Piotrem Dytko w charakterze lidera poczuliśmy się wszyscy jednym zespołem Szpitala.

  Dzięki wspólnym staraniom kadry, Szpital stanął w ostatnich miesiącach przed szansą na uniknięcie bankructwa i kontynuowanie działalności w tej samej bądź alternatywnej formie organizacyjnej. Jednak mimo wszelkich naszych starań do dzisiaj nie została podjęta przez radnych powiatu trzebnickiego decyzja o podjęciu uchwał dotyczących niezbędnego, wynikającego z obowiązku prawnego Powiatu, wsparcia finansowego. Do dzisiaj też Powiat – faktyczny właściciel Szpitala – nie umożliwił nam wyboru lub nie wskazał jednego z możliwych, racjonalnego, korzystnego dla Szpitala, pacjentów i pracowników wariantu rozwiązania. Postawiło to Szpital (pomimo wielu powtarzanych monitów) w sytuacji bezpośredniego zagrożenia upadkiem w ciągu najbliższych tygodni.

  Bez względu na motywy decyzji Pana Dyrektora (które zostały zawarte w Jego oświadczeniu) osobiście uważam, że jest ona swoistym wyrazem protestu wobec faktu braku działań ze strony organu założycielskiego. Protestu wobec bierności osób odpowiedzialnych za losy szpitala i nie chodzi tu o kolejne deklaracje, analizy, przemówienia i artykuły prasowe tylko o realne decyzje – bo szpital istnieje i działa w świecie realnym – tutaj są żywi pacjenci potrzebujący pomocy i tutaj są realni pracownicy nimi się opiekujący.

  Ponieważ moje odczucia (bezsilności wobec marazmu decyzyjnego władz Powiatu) są całkowicie zbieżne z odczuciami Pana Dyrektora Dytko jestem zdecydowany podjąć też decyzję o rezygnacji ze stanowiska zastępcy dyrektora ds. lecznictwa w najbliższych dniach, jeżeli nie będzie szybkiej reakcji władz – podjęcia i wdrożenia w życie wspomnianych wcześniej uchwał niezbędnych dla przyszłości trzebnickiego szpitala.

  Kończąc chciałbym jeszcze raz – w imieniu własnym oraz koleżanek i kolegów – pracowników Szpitala, serdecznie podziękować Panu Dyrektorowi Dytko za współpracę i to wszystko co zrobił dla naszego Szpitala.

   

  Z poważaniem

      (-) Adam Chełmoński

  Zastępca Dyrektora ds. Lecznictwa