• 07 LIP 15
  • 0

  KOLEJNY ANEKS ZWIĘKSZAJĄCY PRZYCHODY SZPITALA!

  Szanowni Państwo, Informujemy, iż 23 czerwca 2015 r. został podpisany kolejny aneks do umowy z Dolnośląskim Oddziałem Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia, którego efektem jest zwiększenie przychodów Szpitala o 280 540,00 zł. Wzrost kwoty zobowiązania NFZ w zakresie leczenia szpitalnego wynika z rozliczenia części tzw. „nadwykonań” zrealizowanych na Oddziale Pediatrii.

  Więcej →
  • 03 LIP 15
  • 0

  Odpowiedź Ministra Zdrowia na pismo Ogólnopolskiego Porozumienia Szpitali Powiatowych

  Szanowni Państwo, Pragniemy przekazać do Waszej wiadomości odpowiedź Ministra Zdrowia na pismo Ogólnopolskiego Porozumienia Szpitali Powiatowych w sprawie finansowania szpitali powiatowych i kontraktowania świadczeń. Link do odpowiedzi

  Więcej →
  • 29 CZE 15
  • 0

  ZP/3/2015. Przetarg nieograniczony na dostawę odczynników, materiałów zużywalnych, sprzętu laboratoryjnego, testów oraz dzierżawę aparatów medycznych do laboratorium

  Termin składania ofert: do dnia 09.07.2015r. do godz. 10:00   UWAGA! Przedłużenie terminu składania ofert do dnia 13.07.2015r. do godz. 10:00 Dokumenty do pobrania:  Ogłoszenie o zamówieniu SIWZ Zał. nr 1 – Formularz oferty Zał. nr 2 – Formularze asortymentowo-cenowe Zał. nr 3 – Oświadczenie art. 44 Zał. nr 4 – Wykaz głównych dostaw Zał. nr

  Więcej →
  • 19 CZE 15
  • 0

  WIĘKSZY KONTRAKT Z NARODOWYM FUNDUSZEM ZDROWIA!

  W dniu dzisiejszym Dyrektor Piotr Dytko podpisał aneks do umowy z Dolnośląskim Oddziałem Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej z zakresu lecznictwa szpitalnego, zwiększający kwotę maksymalnego zobowiązania Funduszu wobec Szpitala z 22 616 452 zł na 24 314 401 zł. Oznacza to wzrost naszych przychodów o 1 mln 700 tys. zł. Zwiększenie

  Więcej →
  • 19 CZE 15
  • 0

  ZP/2/2015. Przetarg nieograniczony na sukcesywną dostawę leków

  Termin składania ofert: do dnia 31.07.2015r. do godz. 10:00UWAGA! Przedłużenie terminu składania ofert do dnia   17.08.2015r. do godz. 10:00 Dokumenty do pobrania: Ogłoszenie o zamówieniu Sprostowanie do ogłoszenia o zamówieniu Sprostowanie do ogłoszenia o zamówieniu 2  SIWZ Zał. nr 1 – Formularz oferty Zał. nr 2 – Formularze asortymentowo-cenowe Zał. nr 3 – Oświadczenie art. 44

  Więcej →
  • 19 CZE 15
  • 0

  INFORMACJA DLA PRACOWNIKÓW SZPITALA

  Szanowni Państwo, jak już wielokrotnie podkreślałem, informowanie Pracowników Szpitala jest dla mnie kwestią niezwykle istotną. Dlatego postanowiłem, że nasza strona internetowa, obok bezpośrednich spotkań z Państwem oraz systemu informowania przez pocztę e-mail, będzie stałym miejscem publikowania informacji ważnych i aktualnych dla naszego Szpitala, jego Pacjentów i Pracowników. Zapraszam więc do zaglądania na naszą stronę i

  Więcej →