• 01 STY 16

  Okupacja została podjęta w związku z niezrealizowaniem przez władze powiatu postulatów protestacyjnych oraz z nieuwzględnieniem rekomendacji pracowników dotyczących decyzji o powołaniu nowego dyrektora Szpitala. Protest okupacyjny rozpoczął się w dniu 31 grudnia 2015 r. o godz. 8.00 zajęciem pomieszczeń budynku Starostwa, przy ul. Leśnej 1. W akcji okupacyjnej brało udział ponad 70 osób reprezentujących wszystkie grupy zawodowe Szpitala.

  Okupacja spotkała się z ogromnym zainteresowaniem mediów, co przełożyło się na publikację materiałów informacyjnych w mediach o zasięgu regionalnym i ogólnopolskim. Mieszkańcy powiatu wspierali nasze działania, zarówno w sposób bezpośredni, jak i poprzez media społecznościowe – za co im serdecznie dziękujemy!

  W trakcie protestu, podczas spotkania ze Starostą i Wicestarostą, przedstawiono, że kandydatem załogi na stanowisko dyrektora Szpitala jest dr Adam Chełmoński. Do momentu zakończenia okupacji Starostwa pracownicy nie doczekali się stanowiska Zarządu Powiatu w tej bardzo ważnej sprawie. Załoga podtrzymuje kandydaturę dr A. Chełmońskiego, który jest gwarantem stabilnego rozwoju Szpitala.

  Dziękujemy wszystkim pracownikom, którzy uczestniczyli aktywnie w naszym proteście oraz wspierali naszą akcję.

  P.S.

  Narzucone przez Zarząd Powiatu reguły, polegające na uniemożliwianiu rotacyjnego przebiegu protestu, doprowadziły do sytuacji, że stanęliśmy przed wyborem, czy dbać o życie i zdrowie naszych pacjentów, czy kontynuować tę formę protestu. W obliczu poczucia odpowiedzialności za naszych pacjentów zdecydowaliśmy o zakończeniu tego etapu protestu.

  Komitet Protestacyjny