• 17 GRU 20

  Rodzaje badań w diagnostyce Covid-19

   

  1. Genetyczny test na obecność RNA koronawirusa SARS-CoV-2 metodą Real-Time PCR

  ( analizator –ELITe InGenius®) Test wykrywa 3 geny wirusa SARS-Cov-2: gen RdRp, gen  E oraz gen N

  Test spełnia międzynarodowe kryteria diagnostyki Covid-19, CE-IVD, CDC (Centers for Disease Control and Prevention) i WHO

  Cena badania 390,00 PLN  pobranie wymazu z nosogardzieli – 20,00 PLN

  Możliwość uzyskania wyniku w 3 językach : polski, niemiecki i angielski

  Wymazy pobieramy codziennie tylko po uprzedniej rejestracji  wg następującego harmonogramu:

   

  W dni powszednie (od poniedziałku do piątku) w godzinach od 10.30 – 12.00

  rejestracja odbywa się w dni powszednie od 8.00- 10.00 pod nr 694-218-267

   

  Wymazy pobierane w dni wolne od pracy :

  • w soboty pobieramy od 11.00-12.00,
  • w niedziele pobieramy  od 10.00-11.00

  rejestracja  na te pobrania odbywa się:

  w dni powszednie pod nr 71 312-09-20 wew . 133 w godzinach  od 7.30-12.00) i pod nr wew.135 ( od godz. 12.00 – 19.00)

  w soboty i niedziele rejestrujemy pod nr 71 312-09-20 wew. 135 od 8.00-15.00

   

  2. Test antygenowy na obecność koronawirusa SARS-CoV-2 metodą immunochromatograficzną

   

  Test posiada certyfikat  CE-IVD, oraz  spełnia międzynarodowe zalecenia Komisji Europejskiej dotyczącej stosowania testów antygenowych

  Cena badania 80,00 PLN  pobranie wymazu z nosogardzieli – 20,00 PLN

  Możliwość uzyskania wyniku w 3 językach : polski, niemiecki i angielski

  Wymazy pobieramy codziennie tylko po uprzedniej rejestracji  wg następującego harmonogramu:

   

  W dni powszednie (od poniedziałku do piątku) w godzinach od 10.30 – 12.00

  rejestracja odbywa się w dni powszednie od 8.00- 10.00 pod nr 694-218-267

   

  Wymazy pobierane w dni wolne od pracy :

  • w soboty pobieramy od 11.00-12.00,
  • w niedziele pobieramy  od 10.00-11.00

  rejestracja  na te pobrania odbywa się:

  w dni powszednie pod nr 71 312-09-20 wew . 133 w godzinach  od 7.30-12.00) i pod nr wew.135 ( od godz. 12.00 – 19.00)

  w soboty i niedziele rejestrujemy pod nr 71 312-09-20 wew. 135 od 8.00-15.00

   

   3. Testy na obecność przeciwciał anty- SARS-CoV-2:

   

  • Test półilościowy rekomendowany przez WHO

  Cena badania 49,00 PLN  pobranie krwi – 5,00 PLN

  • Możliwość uzyskania wyniku w 3 językach : polski, niemiecki i angielski

   

  Krew  pobieramy:

  od poniedziałku do piątku  w godzinach od 7.30 – 12.00 ,

  w soboty 7.30 – 11.00

  w niedziele od  7.30-10.00

  zawsze po uprzedniej rejestracji jak wyżej

           

  • Ilościowe testy anty SARS Cov-2 IgG

  firmy Roche metoda chemiluminescencji,  określające miano( ilość) przeciwciał IgG , stosowaną miedzy innymi Regionalnych Centrach Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w kwalifikacji do oddawania osocza do leczenia Covid-19

  cena badania – 80,00 PLN

  • Możliwość uzyskania wyniku w 3 językach : polski, niemiecki i angielski

   

  Krew  pobieramy

  od poniedziałku do piątku  w godzinach od 7.30 – 12.00 ,

  w soboty 7.30 – 11.00

  w niedziele od  7.30-10.00

  zawsze po uprzedniej rejestracji jak wyżej