[layerslider id='']

Zapraszamy do składania ofert na udzielanie świadczeń medycznych w zakresie ginekologii i położnictwa

Termin składania ofert 28 listopada 2023 r. godz. 12.00

8_FORMULARZ-OFERTY_ginekologia

OGŁOSZENIE2023_11

oświadczenie_lekarz

SWKO świadczenia zdrowotne2023_11

umowa-wzor_dyzury

Załącznik-nr-3-oswiadczenie-dokumenty-do-oferty(1)

Zapraszamy do składania ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych

Termin składania ofert 27 października 2023 12:00

OGŁOSZENIE2023_10.2

SWKO świadczenia zdrowotne2023.10.2

7_FORMULARZ-OFERTY_chirurgia_ogolna-1

7_FORMULARZ-OFERTY_chirurgia_ręki

7_FORMULARZ-OFERTY_ortopedia

oświadczenie_lekarz

Załącznik-nr-3-oswiadczenie-dokumenty-do-oferty(1)

umowa-wzór_dyżury

umowa-wzór_ogólna

umowa-wzór_ortopedia-i-chirurgia

Zapraszamy do składania ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych polegających na wykonywaniu badań histopatologicznych, cytologicznych i pośmiertnych.

Termin składania ofert do dnia 19.10.2023 r. 24.10.2023 r. do godz. 10:00.

Ogłoszenie

SWKO

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 – Wzór umowy

Odpowiedź na zapytanie (11.10.2023 r.)

Odpowiedzi na zapytania 2 (16.10.2023 r.)

Odpowiedź na zapytanie 3_Modyfikacja treści SWKO (17.10.2023 r.)

Zmiana głoszenia (17.10.2023 r.)

Rozstrzygnięcie konkursu (25.10.2023 r.)

 

Zapraszamy do składania ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych

Termin składania ofert 12 października 2023 12:00

OGŁOSZENIE 2023_10

SWKO świadczenia zdrowotne2023_10

umowa-wzór_ogólna

2_FORMULARZ-OFERTY_NiŚP

13_FORMULARZ-OFERTY_rehabilitacja

oświadczenie_lekarz

Dyrektor SPZOZ Szpitala im. Jadwigi Śląskiej w Trzebnicy, ul. Prusicka 53-55, 55-100 Trzebnica, w porozumieniu z Dolnośląską Okręgową Radą Pielęgniarek i Położnych we Wrocławiu ogłasza konkurs na stanowisko:

  1. Pielęgniarz/Pielęgniarka Oddziałowa Oddziału Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej
  2. Pielęgniarz/Pielęgniarka/Położna Oddziałowa Oddziału Ginekologiczno-Położniczego
  3. Pielęgniarz/Pielęgniarka/Położna Oddziałowa Oddziału Neonatologicznego

OGŁOSZENIE O KONKURSIE

Zapraszamy do składania ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie ortopedii i traumatologii

Termin składania ofert 28-09-2023 r. godz. 12:00

7_FORMULARZ-OFERTY_chirurgia_reki(1)

OGŁOSZENIE 2023_09

SWKO świadczenia zdrowotne2023_09

oswiadczenie_lekarz-1(1)

Załącznik-nr-3-oswiadczenie-dokumenty-do-oferty(1)

umowa-wzór

 

Zapraszamy do składania ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie choroby wewnętrzne

Termin składania ofert 14 września 2023 r. godz. 12:00

OGŁOSZENIE2023-08

SWKO świadczenia zdrowotne2023-08

1_FORMULARZ-OFERTY_interna

zał. 2 oświadczenie_lekarz

wzór umowa

Załącznik-nr-4-oswiadczenie-dokumenty-do-oferty(1)

Zapraszamy do składania ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie anestezjologii i intensywnej terapii

Termin składania ofert 30 sierpnia 2023 r. godz. 12:00

OGŁOSZENIE2023_08 OIOM

SWKO świadczenia zdrowotne2023_08 – OIOM

FORMULARZ-OFERTY_OIOM

umowa OIOm – wzór

oświadczenie_lekarz

Załącznik-nr-4-oswiadczenie-dokumenty-do-oferty(1)

Zapraszamy do składania ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych polegających na wykonywaniu oraz opisywaniu badań z zakresu tomografii komputerowej pacjentów Szpitala im. Św. Jadwigi Śląskiej w Trzebnicy.

Termin składania ofert do dnia 09.08.2023 r. do godz. 10:00.

Ogłoszenie

SWKO

Załącznik nr 1 – Formularz oferty

Załącznik nr 2 – Formularz asortymentowo-cenowy

Załącznik nr 3 – Wzór umowy o udzielenie świadczeń zdrowotnych

Załącznik nr 4 – Wzór umowy najmu

Protokół z otwarcia oferty

Rozstrzygnięcie konkursu

Dyrektor SPZOZ Szpitala im. Jadwigi Śląskiej w Trzebnicy, ul. Prusicka 53-55, 55-100 Trzebnica, w porozumieniu z Dolnośląską Okręgową Radą Pielęgniarek i Położnych we Wrocławiu ogłasza konkurs na stanowisko:

  1. Pielęgniarz/Pielęgniarka Oddziałowa Oddziału Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej
  2. Pielęgniarz/Pielęgniarka Oddziałowa Oddziału Chirurgii Ogólnej
  3. Pielęgniarz/Pielęgniarka Oddziałowa Oddziału Ginekologiczno-Położniczego
  4. Pielęgniarz/Pielęgniarka Oddziałowa Oddziału Neonatologicznego

OGŁOSZENIE O KONKURSIE