• 10 GRU 14

    Budynki szpitala Pierwszym krokiem do termomodernizacji jest dokonanie analizy – zwanej audytem energetycznym. Odpowiada on na pytania: czy budynek jest właściwie ocieplony; czy ściany, stropy, dach, okna, drzwi i wentylacja odpowiadają obowiązującym normom energetycznym. Przeprowadza się również pomiary i zdjęcia w technice podczerwieni, które pokazują miejsca utraty ciepła. Dlatego dobrym czasem dla wykonania audytu jest zima. Audyt energetyczny naszego Szpitala rozpocznie się w końcu grudnia i zakończy w marcu 2015. Audyt będzie zawierał opis prac, które należy wykonanać żeby budynki były ciepłe, a rachunki za gaz i prąd niższe. Zostaną również obliczone szacunkowe koszty inwestycji.