• 26 KWI 19

  SZANOWNI PAŃSTWO!

  Uprzejmie informujemy, iż w dniach od 6 maja 2019 r. do dnia 12 maja 2019 r. nastąpi czasowe zamknięcie odcinka Oddziału Położniczego i Oddziału Neonatologicznego.

  W związku z powyższym, w terminie tym oddziały nie będą udzielały świadczeń z zakresu ciąży i opieki nad noworodkiem. Natomiast na odcinku Ginekologicznym świadczenia medyczne będą udzielane bez zmian.

  W trakcie trwania przerwy w udzielaniu świadczeń opieki zdrowotnej zastępstwo będą pełniły następujące podmioty:

  Milickie Centrum Medyczne sp. z o.o.
  ul. Grzybowa 1
  56-300 Milicz
  Powiatowe Centrum Medyczne sp. z o.o.
  ul. Inwalidów Wojennych 26
  56-100 Wołów (filia w Brzegu Dolnym)

  Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Wrocławiu

  Ośrodek Badawczo-Rozwojowy

  ul. H. M. Kamieńskiego 73a

  51-124 Wrocław

  Jednocześnie informujemy, że zgodnie z wytycznymi NFZ pacjent ma prawo do skorzystania
  ze świadczeń medycznych w dowolnej placówce ochrony zdrowia.