• 30 GRU 15

    Z ogromnym zadowoleniem informujemy, że w dniu 29 grudnia 2015 roku odbyły się ważne rozmowy Przewodniczącego Komitetu Protestacyjnego i kierownictwa Szpitala z Panem Jakubem Michałem Banaszkiem – Doradcą Ministra Zdrowia Pana Konstantego Radziwiłła. Spotkanie zostało zorganizowane przez Ministerstwo Zdrowia w odpowiedzi na List Otwarty Komitetu Protestacyjnego skierowany do Pana Ministra Konstantego Radziwiłła oraz na naszą prośbę o spotkanie i możliwość przedstawienia bardzo trudnej sytuacji Szpitala, przyczyn zaistniałej sytuacji oraz możliwych rozwiązań pozwalających uratować Szpital. W trakcie spotkania przekazaliśmy na ręce Pana Jakuba Michała Banaszka postulaty Komitetu Protestacyjnego, list skierowany do Pana Ministra Konstantego Radziwiłła, Raport z Audytu Szpitala, Program Naprawczy oraz inne informacje pozwalające przybliżyć Ministerstwu stan naszego Szpitala. Przedyskutowaliśmy możliwe warianty rozwoju sytuacji i uratowania Szpitala. Zaakcentowaliśmy zaangażowanie ze strony Pana Pawła Hreniaka – Wojewody Dolnośląskiego w znalezienie rozwiązania problemów naszego Szpitala. Wyraziliśmy nadzieję, iż wspólne działanie Pana Ministra Zdrowia i Pana Wojewody da efekty satysfakcjonujące pracowników naszego Szpitala, a przede wszystkim 40 tysięcy pacjentów rocznie korzystających z naszej pomocy medycznej. W trakcie bardzo merytorycznej rozmowy Pan Banaszek zaprezentował szeroką wiedzę o problemach Szpitala co bardzo ułatwiło wymianę poglądów i pozwoliło głęboko wniknąć w omawiane problemy. Pan Banaszek podkreślił, iż zapewnienie bezpieczeństwa zdrowotnego obywateli jest priorytetem – stąd ważne jest, aby Szpital o takiej renomie, wielkich osiągnięciach i zaangażowaniu w ratowanie życia i zdrowia pacjentów mógł kontynuować swoją misję. Przedstawione przez nas materiały, informacje i propozycje rozwiązań zostaną przekazane Panu Ministrowi. Uzgodniono dalszy tryb kontaktów i współpracy w kwestiach będących przedmiotem spotkania.
    Ze strony Szpitala w spotkaniu uczestniczyli: Henryk Szymański – Przewodniczący Komitetu Protestacyjnego, Adam Chełmoński – Zastępca Dyrektora ds. Lecznictwa i Zbigniew Stabiszewski – Doradca Szpitala.