• 23 WRZ 15

    W ramach realizacji misji Szpitala, której ważnym elementem jest zapewnienie pacjentom poczucia bezpieczeństwa, niedawno zmieniona została organizacja ruchu oraz warunków parkowania na terenie Szpitala.

    Realizacja zadania spowoduje poprawę bezpieczeństwa w ruchu drogowym i zwiększy komfort pieszych. Jednocześnie przyczyni się do poprawy estetyki Szpitala.

    Prosimy o zwracanie uwagi na nowe oznakowania oraz napisy informacyjne.

    20150922_11223520150922_11283520150922_09165720150922_11201820150922_11210520150922_112151