• 17 LIS 22
  • 0

  Konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych – chirurgia plastyczna

  Zapraszamy do składania ofert na udzielanie świadczeń medycznych w zakresie chirurgii plastycznej Termin składania ofert: 25.11.2022 godz. 12.00 SWKO świadczenia zdrowotne2022_11 OGŁOSZENIE2022_11 FORMULARZ-OFERTY_chir. plast. oświadczenie_lekarz WZÓR umowa

  Więcej →
  • 08 LIS 22
  • 0

  oferta pracy Pielęgniarka – Instrumentariuszka

  Stanowisko: Pielęgniarka Zakres obowiązków: wykonywanie świadczeń z zakresu pielęgniarstwa w obrębie bloku operacyjnego, koordynowanie działań do przeprowadzenia zabiegów operacyjnych i współpraca z innymi pracownikami bloku operacyjnego, prowadzenie niezbędnej dokumentacji medycznej, dbanie o prawidłową i bezpieczną eksploatację urządzeń medycznych. Wymagania: ukończony (lub w trakcie) kurs kwalifikacyjny lub specjalizacja operacyjna, aktualne prawo wykonywania zawodu, umiejętność pracy w zespole,

  Więcej →
  • 25 PAŹ 22
  • 0

  Konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie działalności Szpitala

  Termin składania ofert: 28.10.2022 godz. 12:00 OGŁOSZENIE2022_10-2 SWKO świadczenia zdrowotne2022_10-22_10-2 1_FORMULARZ-OFERTY_endoskopia 2_FORMULARZ OFERTY_neurolog 5_FORMULARZ-OFERTY_SOR oświadczenie_lekarz Załącznik-nr-3-oswiadczenie-dokumenty-do-oferty(1) umowa wzór_badania

  Więcej →
  • 11 PAŹ 22
  • 0

  Konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych – położnictwo i ginekologia, choroby wewnętrzne

  Termin składania ofert: 27.10.2022 12:00 8_FORMULARZ OFERTY_ginekologia 8_FORMULARZ-OFERTY_interna(2) SWKO świadczenia zdrowotne2022_10 OGŁOSZENIE 2022-10

  Więcej →
  • 11 PAŹ 22
  • 0

  oferta pracy Technik Sterylizacji

  STANOWISKO:   Technik sterylizacji Zakres obowiązków: Przeprowadzanie procesów sterylizacji zgodnie z obowiązującymi przepisami i procedurami, Przygotowanie narzędzi chirurgicznych i ortopedycznych do dekontaminacji i sterylizacji, Prowadzeniu dokumentacji procesów dekontaminacji oraz sterylizacji. Nasze wymagania: Dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie, Odpowiedzialność oraz obowiązkowość, Umiejętność pracy w zespole. Oferujemy: Możliwość rozwoju kompetencji zawodowych w oparciu o nowe doświadczenia, Środowisko doświadczonego

  Więcej →
  • 30 WRZ 22
  • 0

  Ogłoszenie o otwartym naborze Badania head-to-head w zakresie niekomercyjnych badań klinicznych lub eksperymentów badawczych

  Szpital im. św. Jadwigi Śląskiej w Trzebnicy działając na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz.U. poz. 1146, dalej: uRPS), jako Wnioskodawca (tj. podmiot ubiegający się o dofinansowanie) w ramach konkursu nr ABM/2022/3 pn. Badania head-to-head-

  Więcej →