• 28 KWI 16

  Szpital im. Św. Jadwigi Śląskiej zaprasza do złożenia oferty cenowej na zakup i dostawę monitora hemodynamicznego wraz z jego montażem i przeszkoleniem personelu w zakresie obsługi.

  W ofercie należy uwzględnić:
  1) cenę monitora wraz ze stojakiem,
  2) cenę dodatkowych akcesoriów (np. czujniki),
  3) termin gwarancji,
  4) termin i sposób płatności (ewentualna możliwość rat),
  5) termin dostawy.

  Do oferty należy dołączyć opis urządzenia w formie katalogu / ulotki.

  Podana cena powinna zawierać wszystkie koszty (m.in. koszty transportu, montażu, przeszkolenia personelu w zakresie obsługi, rabaty, upusty).

  Ofertę należy przesłać na adres: m.malicka@szpital-trzebnica.pl do dnia 13.05.2016 r.